John Heartfield

John Heartfield

1891-1968

Tysk grafiker, konstnär och politisk satiriker med fotomontage som specialitet. Föddes som Helmut Hertzfeld men översatte 1916 sitt namn till engelska. Därmed ville han protestera mot den stortyska hälsningen: ”Gud straffe England! — Ja, må han göra det”.
Var med och startade den tyska dadaistgruppen 1918 och arbetade för Arbeiter Illustrierte Zeitung i Berlin 1927-33. Hans satiriska collage, gjorda av texter, fotografier och tidningsurklipp, utnyttjades i kampen mot nazismen.
Tvingades i landsflykt och bodde i Prag 1933-38 (där tidskriften fick en fortsatt utgivning) varefter han kom till Storbritannien där han medverkade i Lilliput och Picture Post. Återvände 1950 till Tyskland och utnämndes 1960 till professor vid konstakademin i Östberlin.