Johan Tobias Sergel

Johan Tobias Sergel

1740-1814

Tecknare och skulptör, professor vid Konstakademien från 1780.
Började sin utbildning vid Slottsbygget i Stockholm, med J.E. Rehn och P.H. L'Archevêque som lärare. Under en tidig resa kom han i direktkontakt med Edmé Bouchardon och den franska kulturen.
Av mer genomgripande betydelse blev utlandsvistelsen som kunglig stipendiat 1767–79. Han uppehöll sig längsta tiden i Rom, där han tecknade modell i den franska akademin och studerade de berömda monumenten, men han sökte sig också till de nyfunna antikerna i Neapel och Portici.
Som tecknare svängde han ofta från ideal till karikatyr. I lag med vänner som Elias Martin och Carl August Ehrensvärd fullföljde han ansatserna från Rom i serier av personligt hållna, expressiva teckningar.