Jean Veber

Jean Veber

1864-1928

Född i Paris. Blev satirtecknare när hans bror Pierre Veber bad honom medverka i tidningen Gil Blas.
/ År 1897 kom sedan hans teckning av Otto von Bismarck, som slaktare av sitt folk, att väcka stort uppseende. Jean Veber medarbetate sedan som tecknare i L’Assiette au Beurre. Vissa av hans teckningar gjorde skandal, som till exempel de i nummer 26 år 1901, ägnade åt att visa förhållandena i de brittiska koncentrationslägren i Transvaal under boerkriget.
Bilden av Edward VII ansikte som arsel på Britannia fick censuren att dra in detta nummer av tidningen.
Vebers nationalistiska teckningar gjorde honom till en av Frankrikes populäraste satirtecknare och hans bilder publicerades också i tidningen Le Rire. Under första världskriget anmälde han sig som frivillig, skadades av stridsgas och demobiliserades år 1918.