Satirarkivets redaktionsmedlem Henrik Linde skriver om Jan Myrdal:

Jan Myrdal och Satirarkivet

Text:   Satirarkivet

Jan Myrdal har betytt mycket för olika verksamheter och personer. För mig öppnades en ny värld när jag började läsa hans Skriftställningar. Jag hade först ofta svårt att förstå hela texterna men jag tränade upp mig. Vande mig vid att slå upp ord och namn jag inte förstod och mitt kunnande växte. Jag tog fasta på hans uppmaning ”Gå till källorna” och det blev allt enklare att följa tankegångarna och hitta vidare.

För Satirarkivet har Jan Myrdal och Gun Kessle haft en grundläggande betydelse. De båda började tidigt med att samla på äldre tryck och byggde upp en unik samling av bilder. Genom texter och bilder i tidskriften Förr och Nu delade de med sig av sin kunskap om olika satiriker vilket kom att utgöra en ovärderlig bas för presentationen av dessa i Satirarkivet. Nu kan vi liksom Myrdal uppmana våra besökare att gå vidare från vad ni hittar i Satirarkivet. Till nya källor för att hitta fler bilder och bredda ert vetande.

Henrik Linde,

redaktionsmedlem, Satirarkivet

Strängnäs den 30 oktober 2020

Jan Myrdal av Kerstin Thorvall

Här kan du läsa mer om hur Satirarkivet.se startades.