Jan-Erik (jeander) Ander

Jan-Erik (jeander) Ander

1946-

Mina första tidningsteckningar publicerades 1963. Sedan dess har jag fortsatt att teckna. Jag är utbildad på Konstfack i slutet av 60-talet. Idag är jag frilanstecknare ­ specialiserad på politiska teckningar och karikatyrer. Jag är också kreativ chef på Kreab Gavin Andersson och Preses i Bild och Ord Akademin. Jag har bl a tecknat åt Norrköpings Tidningar, Östgöta Correspondenten, Medborgaren, Svenska Nyhetsbyrån och Svenska Dagbladet. Böcker: ­Politik inte bara ord (1971) ­­Streck och plumpar (1977) ­­Svart på vitt (1984)­­Tredje Språket, kommunikation med flera sinnen (2003) ­­100 års moderata politiker (2004) ­­An-tecknat (2010)