”Jag skapar med motstånd som drivkraft”

I linje med visionen att introducera fler unga bildskapare till Satirarkivet och den satiriska bildtraditionen presenterar Satirarkivet stolt: Karin Hjalmarsson!

Text:   Carl Krantz

Karin Hjalmarsson (född 1989) är serietecknare boende och verksam i Malmö. Hon är aktiv i Dotterbolaget, utbildad vid Serieskolan i Malmö och har läst olika tryck- och grafiska tekniker vid Östra Grevie Folkhögskola, något som tydligt märks i hennes bildskapande. Just nu studerar hon till bibliotekarie på masternivå.


”Jag valde bibliotekarie för att jag ville ha ett viktigt arbete, ett där jag känner att jag gör demokratisk nytta, men som också lämnar utrymme för mig att fortsätta med min konst”, berättar Karin.


Hjalmarsson har tidigare arbetat vid flera av kyrkogårdarna i Malmö, en erfarenhet som hon ofta återkommer till i sin konst. ”I mitt arbete på kyrkogårdarna fick jag inspiration till en självbiografisk serieroman som jag arbetar med nu och handlar om stress och duktighet.”


Hon utgår ofta ifrån en frustration när hon arbetar med bild, och återkommande teman är just press, stress och prestation. ”Man måste göra så mycket i det här livet som inte är kul, och här blir mitt bildskapande en form av motstånd. Jag vill gärna hålla min konst utanför min inkomst för att kunna vara så fri och kravlös som möjligt.”


Hennes bilder är uppbyggda av många olika lager av samhällskritik. Vid första anblick märks direkt att de är skickligt utförda och man får direkt ett intryck av vad hon vill förmedla – och tittar man närmre och längre börjar man skönja flera olika perspektiv, vilket bidrar till en intrikat och tidlös form av bild.


”Jag jobbar mycket med existensen, att bara finnas till – något som i princip är förbjudet i dagens samhälle. Att stanna upp och fundera. Att sluta vara duktig. Även här känner jag att jag skapar konst med motstånd som tema.”

Se fler av Karin Hjalmarssons bilder på hennes hemsida och följ henne på Instagram.