Jacques Callot

Jacques Callot

1592-1635

Fransk kopparstickare och etsare. Utförde redan som femtonåring porträtt i kopparstick av hertigen av Lorraine i Nancy. Kom 1609 till Rom som deltagare i en beskickning till kurian. Flyttade 1611 till Florens där han under ett antal år var verksam för det toskanska hovet. Hemkallades 1622 till Nancy av Lorraines siste hertig Karl IV där han var verksam till sin död med undantag av kortare besök i Bryssel och Paris. Intill 1615 arbetade Callot mest med kopparstick men övergick vid denna tid till etsning och begagnade härvid en mycket hård grund, varigenom hans linje blir fast och pregnant. I verk med större figurer eller arkitektur ofta påminnande om kopparstick. Genom Callot blev etsningen en självständig konstart. Han ökade konstartens möjligheter genom uppfinningen av successiva täckningar som åstadkom fina toneffekter i fjärrperspektivet. Callots omkring 1500 bilder ger en utomordentlig levande och rik bild av hans samtid. Mot slutet av sitt liv ägnade sig Callot åt den religiösa motivkretsen och åt att skildra krigets elände i serien Misères de la guerre.