Ivar Starkenberg

Ivar Starkenberg

1886-1947

Skämttecknare och journalist. Starkenberg var autodidakt, och den något kantiga stilen gav hans bilder deras särskilda pregnans.
Han medverkade som politisk tecknare i bland annat den av honom och Erik Lindorm 1913 startade skämttidningen Naggen och som fast medarbetare i Social-Demokraten/Morgon-Tidningen från 1928.
För ritade Starkenberg serien Rotbom från 1924 (i albumform 1928-34).
Han gav även ut andra album och en diktsamling.