Isaac Cruikshank

Isaac Cruikshank

1756-1811

Brittisk konstnär. Födelseåret något osäkert. En uppgift är att han föddes i Edinburgh den 5 oktober 1764. Flyttade till London där han gjorde en framgångsrik yrkeskarriär. Graverade och etsade själv sina bilder utgående från sina pennteckningar medan hustrun färglade dem för hand. Utbildade sina två söner, George och Robert till framstående konstnärer.