Ida Sedgwick Proper

Ida Sedgwick Proper

1872-1957

Ida Proper föddes i Bonaparte, Iowa. Hon studerade vid Bethany College i Kansas. Genom arbete på ett bibliotek i Seattle sparade hon tillräckligt med pengar för att kunna flytta till New York där hon blev medlem i Art Students League. Hon fick ett stipendium så hon kunde resa till Europa år 1903 och studerade i Tyskland. Återvände till USA där hon arbetade med konstundervisning tills hon 1906 reste till Paris för fortsatta studier.

Proper återvände från Europa år 1911 och började arbeta för suffragetterna. Blev redaktör för The Woman Voter som producerades i New York av American Woman Suffrage Association. Hon var mycket aktiv, ordnade konstutställningar till stöd för verksamheten och deltog i många demonstrationer och andra aktiviteter till stöd för rösträttsfrågan.