Hendrik Nyberg

Hendrik Nyberg

1927-2019

Föddes 1927 i Borgå i Finland. Sedan 1951 var han bosatt i Stockholm.
Efter studierna på Konstakademien har han haft ett tjugotal separat-utställningar runtom i landet, fem av dem på nu nerlagda Doktor Glas i Stockholm.
Han finns representerad på Moderna museet, Nationalmuseum och en rad andra museer och offentliga institutioner.