Heinrich Hoffman

Heinrich Hoffman

1809-1894

Heinrich Hoffman var läkare i Frankfurt och litterärt, socialt och politiskt verksam. Efter 1948 års revolution tog han aktiv del i en rad medborgerliga initiativ i demokratisk riktning. Från 1851 förestod han Frankfurts sinnessjukhus, där han framsynt reformerade vården.
Julen 1844 tecknade han en bilderbok åt sin son. Den gjorde succé i familje- och bekantskapskretsen och bland barnen i väntrummet på läkarmottagningen. Förlagsbokhandeln Literarische Anstalt i Frankfurt köpte utgivningsrätten och boken trycktes i 1 500 exemplar. Hoffman övervakade själv tecknarnas arbete och litograferingen eftersom han var rädd för att man skulle försöka förbättra hans avsiktligt enkla och naiva bilder.
Så utkom 1845 en av västvärldens mest berömda bilderböcker med titeln Lustige Geschichten und drollige Bilder mit 15 schön kolorierten Tafeln fur Kinder von 3 bis 6 Jahren. Boken skulle sedan bli känd som Der Struwwelpeter eller på svenska Julbocken eller Pelle Snusk.
Den första svenska utgåvan kom 1849 och de här återgivna bilder är ur fjärde svenska upplagan. Gidlunds förlag gav 1979 ut boken med ett informativt efterord om dess historia av Mary Örvig.