Hans Holbein d.y.

Hans Holbein d.y.

1497-1543

Tysk konstnär, son till Hans Holbein d.ä. Holbein föddes i Augsburg och var som ung verksam i Basel, där han blev känd genom vitt skilda arbeten som altartavlor, porträtt, fasadmåleri, ornamentala titelsidor och bokillustration.
Till H:s mest kända verk hör porträttet av Erasmus av Rotterdam (1523), bildserien Dödsdansen (1525), Borgmästare Meyers madonna (1526), porträtten Köpmannen George Gisze (1532), De franska sändebuden (1533) samt flera målningar av Henrik VIII.
Han vistades i London 1526-28 och var sedan verksam där från 1532. Från Holbeins engelska period är endast porträtt bevarade och år 1536 blev han hovmålare hos Henrik VIII.