Gustaf Wahlbom

Gustaf Wahlbom

1824-1876

Tecknare, grafiker, född 1824 i Hov, Västergötland, död 1876 i Stockholm.
Studerade vid Konstakademien i Stockholm 1847- 1856. Gjorde teckningar och träsnitt till ett flertal illustrerade tidningar.
Till en början Folkets röst som han medarbetade i till 1857. Men också Fäderneslandet och
Wahlbom startade Söndags-Nisse — Illustreradt Veckoblad för Skämt, Humor och Satir år 1862 och var dess redaktör och förläggare fram till sin död 1876.
Bilderna i Söndags-Nisse var osignerade men till en början i de flesta fall utförda av Wahlbom själv. Här kan du se mer material från Söndags-Nisse.
Gustaf Wahlbom var Sveriges förste publicistiskt yrkesverksamme satir- och karikatyrtecknare. Genom Wahlboms farliga och flitiga ritstift kom Lars Johan Hierta och Carl Jonas Love Almqvist att bli Sveriges tidigast publikt igenkännbara personligheter.