Grandville/Desperret

Grandville/Desperret


J.J. Grandville (1803-1847) och Auguste Desperret (1804-1865) samarbetade vid framställningen av många bilder för veckotidskriften La Caricature (1830-1835).
Här har vi samlat ett antal av dessa bilder. Se också konstnärernas egna bilder under respektive namn.
Här visade bilder hämtade ur Jan Myrdal, 5 år av frihet, Wiken 1991.