George Cruikshank

George Cruikshank

1792-1878

Brittisk konstnär. Cruikshank räknas som en av det tidiga 1800-talets främsta illustratörer. I ofta mycket satiriska tidskrifts- och tidnings-teckningar kommenterade han samtida företeelser. Känd också för sina bokillustrationer, av vilka många har blivit klassiska, t.ex. Dickens Oliver Twist (1838) och ungdomsutgåvor av Robinson Crusoe (1831) och Don Quijote (1833).