Gabriel-Alexandre Decamps

Gabriel-Alexandre Decamps

1803-1860

Gabriel-Alexandre Decamps gjorde tretton politiska litografier åren 1830–1831 som blev stilbildande. De var inte allmänna angrepp, de karaktäriserade i bild. Här visas tre av dem. Decamps är framförallt känd som orientalist. Gjorde flera resor i orienten där han bröt mot den tidigare traditionen och målade realistiskt. På salongen 1831 väckte hans tavla Nattvakten i Smyrna särskild uppmärksamhet och belönades med medalj av andra storleken.