Fritz von Dardel

Fritz von Dardel

1817-1901

Tecknare. Spelade en central roll inom svenskt konstliv parallellt med sin karriär vid hovet och armén. Han blev 1864 överintendent och preses vid Konstakademien och var 1871–76 Svenska Slöjdföreningens ordförande. Hans eget bildskapande bestod främst av karikatyrer, vilka liksom hans postumt utgivna Minnen (1–4, 1911–13) och Dagboksanteckningar (1–3, 1916–20) utgör värdefulla bidrag till den svenska kulturhistorien. Ur Fritz von Dardels album - bilder ur sällskaps- och militärlifvet från adertonhundratalets midt gavs ut av Norstedts är 1915.