Fred Ellis

Fred Ellis

1885-1965

Amerikansk satirtecknare född I Chicago. Skolgång i Chicago Normal School och Colonel Francis Progressive School. Under tonåren arbetade han vid arkitekten Frank Lloyd Wright’s kontor och en gravyranstalt.
Hans enda formella konstutbilldning var en tremånaders kurs år 1905 och en brevkurs i teckning. Ellis var en del av den radikala rörelsen i USA. 1922 gick han med i kommunistpartiet och genom Robert Minor blev han tecknare för Daily Worker i New York.
1930 började han arbeta i Berlin och Moskva. Ritade för Pravda, Izvestia och andra sovjetiska tidningar och illustrerade böcker.
1936 kom han tillbaka till USA och medarbetade regelbundet i Daily Worker och tidningar som Ken, Fortune, New Masses samt fackföreningspressen. Frank Ellis undervisade många år vid American Artists School, en progressiv konstskola ledd av Harry Gottlieb.