Franz von Pocci

Franz von Pocci

1807-1876

Fick en bildad adelsmans utbildning. Läste därefter juridik. Kom i bayersk statstjänst 1930.
Illustrerade bilderböcker och H.C. Andersens sagor. Skicklig landskapstecknare och karikatyrist. Började 1845 publicera den tecknade serien Der Staatshämorrhiodarius.