Francisco de Goya

Francisco de Goya

1746-1828

Den spanske konstnären Francisco de Goya y Lucientes skapade bilder med ett starkt socialt och politiskt engagemang. I upplysningens anda av motstånd mot religiös fanatism, vidskepelse och grymhet tillkom år 1799 den grafiska sviten Los Caprichos (Kapriserna).
Med sina sällsynt satiriska och kritiska kommentarer till förhållandena i det samtida Spanien, en tid av ekonomisk kris och sociala missförhållanden, brukar Los Caprichos räknas till nyckelverken inom den västerländska konsthistorien. De är utförda i en kombination av linjeetsning, akvatint och torrnål. Såväl de politiska auktoriteterna som aristokratin, kungahuset och den katolska kyrkan får här sina slängar av Goyas sylvassa ironi. De 80 bladen tar upp ämnen som den spanska inkvisitionen, häxförföljelser, barnuppfostran, girighet, äktenskapet samt adelns och den katolska kyrkans järngrepp om det spanska folket.