Eugène Delacroix

Eugène Delacroix

1798-1863

Under åren 1815 till 1822, vid sjutton till tjugofyra års ålder, publicerade Delacroix ett antal satirbilder bland annat i Le Miroir (1821-1823).
Lagar från 1820 och 1822 införde censur för politiska bilder men anledningen till att Delacroix sedan helt satsade på sin karriär som målare är troligen framgången med Barque of Dante på Salongen år 1822.