Erik Hermansson

Erik Hermansson

1903-1976

Bildkonstnär, skulptör och tecknare, född i Grangärde, Dalarna. Studerade vid Högre Konstindustriella skolan samt i Danmark. Har målat porträtt och landskap, modellerat karikerande figurer i trä, utfört väggmålningar samt tecknat i tidningar och gjort illustrationer till bokverk.
Hermansson gjorde omslagen till den konservativa svenska kulturtidskriften OBS! Tidskriften grundades år 1944 som organ för ”politik, kultur och förströelse” av Arvid Fredborg och Gunnar Unger. Den gjorde sig känd för skarpt polemiska och i satirisk ton hållna angrepp på den socialdemokratiska regimen. OBS! lades ned år 1955.