Eric J. Garcia

Eric J. Garcia

1977-

Född i Albuquerque, New Mexico. Har tecknat sedan han var liten och är en mångsidig Chicano-konstnär som behärskar allt från historiskt oljemåleri till litografiska affischer.
Eric började göra politisk satir när han låg i flygvapnet. Det började med att han gjorde narr av sina polare, vilket senare utvecklades till satir om jobbet och det militära i allmänhet. ”På college började jag fatta kraften i dessa bilder” säger Eric. Medvetandet om detta stärktes i och med hans ökande politkintresse.
Han gjorde i sin ”bachelors in Fine Arts” en mindre Chicanostudie vid universitetet i New Mexico och det var de historiska i förening med moderna verk som inspirerade och skärpte hans uttryck. Under sin tid vid universitetet var Eric lejd som karikatyrtecknare för studenttidningen, Daily Lobo. 2005 blev han utnämnd till “Best Graphic Illustrator for a College Newspaper” av New Mexico Associated Press. Eric har nyligen blivit inhyrd av en veckotidning för underhållning i Albuquerque, Alibi, där hans senaste politiska satirbild “El Machete Illustrated” kan beskådas.
Han är en av få Chicano-satiriker vilket ger honom ett unikt perspektiv som erbjuder nya sätt för visuell och intellektuell skärskådning av världens affärer. Chicanoperspektivet medför en kritisk ståndpunkt gentemot den missvisande USA-uppfattningen om världen.
"Jag har nyligen inbjudits att skicka satirteckningar till Mexico och så långt som till Bolivia för användning i politisk gräsrotskamp” säger Garcia. “Genom mitt arbete hoppas jag nå en så bred public som möjligt. Även om betraktaren inte samtycker, om jag så bara kan tända en dialog och starta en debatt om de här viktiga frågorna, så ser jag bilden som lyckad."