Eric Gill

Eric Gill

1882-1940

Brittisk skulptör, grafiker och bokstavskonstnär. Gill skapade från 1925 till 1937 flera typsnitt. De mest kända är den av steninskrifter inspirerade antikvan Perpetua (1925) och den mycket populära familjen Gill Sans Serif (1927). Med typsnittet Joanna (1930) tryckte han sin egen bok Typography (1931; "Om typografi", sv. övers. 1997).