Enrico DeSeta

Enrico DeSeta

1908 - 2008

Vid fjorton års ålder fick DeSeta sina första teckningar publicerade i tidningen Serenissimo. Snart arbetade han också för andra tidskrifter som La Travaso och Marc Aurelio där han skapade figurer som Giovanno-qui-obéit och Bacù. Den senares popularitet i 1930-talets Italien kan jämföras med Asterix.
1936 grundade DeSeta tidskriften Argentovivo. Under andra världskriget arbetade han för Il Bablilla. En tidskrift för unga facister. Där skapade han Giogettoo och Circellone. En satirisk serie om Georg VI och Churchill som förbjöds av Mussolini då den ansågs framställa fienden i alltför positiv dager.
1945 grundade DeSeta karikatyrstudion Funny Face Shop och 1947 skämttidningen Belzebu. Året därpå övergick han till att rita annonser och filmaffischer.