Ejnar Nettelbladt

Ejnar Nettelbladt

1904-1965

Utbildad till möbelarkitekt, H.K.S., Stockholm. Varit verksam som målare och tecknare. Studier i Italien och Frankrike. Ett flertal utställningar i Malmö. Flerårig medarbetare i Söndagsnisse-Strix, även som skribent. Signaturen Nettel.
”För min del tror jag att humor är en bristsjukdom, så friska som människor är nuförtiden. Men den kan också vara fördröjd elektricitet. Att denna lustiga elektricitet blir mer och mer fördröjd, torde bero på att motståndet blivit alldeles för stort genom den tilltagande byråkratiseringen, så att något ljus har svårt att tränga fram mellan knäppkängorna. Säkert vet man emellertid att vanlig s. k. lördagshumor uppkommer genom klåda eller retningar i biohålorna. Numera vet man också, att allting kan sönderdelas i djävligt små, små bitar. Även atomfysiker. Det är en tröst.”