Der Neue Postillon

Der Neue Postillon

1895-1914

Schweizisk politisk och satirisk tidskrift utgiven i Zürich som språkrör för den socialdemokratiska arbetarrörelsen. Blev aldrig så känd som andra tyskspråkiga arbetarskämttidningar men möjliggjorde ändå för en bredare allmänhet att hålla sig informerad om kapitalistiska och politiska tendenser i tiden. Drogs ständigt med ekonomiska problem då det socialdemokratiska partiet inte hade resurser att stödja tidningen. Utkom först månadsvis, från 1907 var fjortonde dag, och upplagan nådde aldrig över 10 000 exemplar. I Schweiz kunde tidningen hela tiden komma ut ocensurerad men i de monarkistiska grannländerna konfiskerades enstaka nummer. Som tecknare medverkade Willy Lehmann-Schramm, Adolf Sulzberger, Hermann Hintermeister, Paul Thesing, Karl Hügin, Ignaz Epper, Walter Lilie, Albert Sebastian Oesch och Arthur Felix Treichler.