• "De sjunger sina sånger" Illustration till vännen Margaret Walkers dikt Till mitt folk.

  • Elizabeth Catlett (foto: Fern Logan)

    Som en av få konstnärligt yrkesutövande svarta kvinnor var Elizabeth Catlett en föregångare och har sagt: "Jag har alltid velat sätta min konst i de svarta människornas tjänst – att den ska spegla oss, stimulera oss, och göra oss medvetna om vår potential."

  • "Barn med bröd"

    Ett av de många träsnitt Elizabeth Catletts skapade för Taller de Gráfica Popular i Mexiko.

Elizabeth Catlett (1915–2011) i Satirarkivet:

Afroamerikansk konstlegendar i Satirarkivet

Som barn lyssnade Elizabeth Catlett till morföräldrarnas berättelser om slaveriet. Som vuxen blev hon en av den amerikanska medborgarrättsrörelsens starkaste röster.

Text:   Karin Sunvisson

”Den kanske inte vinner priser eller hamnar på museum, men vi måste sluta tänka så, precis som vi slutade önska oss rakt hår. Vi måste sluta tänka att den konst vi skapar ska vara andras konst.”

Elizabeth Catlett om sin och andra afro-amerikaners konst.

Elizabeth Catlett, afro-amerikansk bildkonstnär och skulptör, föddes 1915 och växte upp i Washington DC. Hennes far var lärare och hennes mor socialarbetare, och själva barn till befriade slavar. Elizabeths far dog kort efter att hon fötts och Elizabeth växte upp med sin mor och sina morföräldrar. Hemma lyssnade Elizabeth till de berättelser om slaveriet som skulle bli stoffet till ett livslångt konstnärsskap.

Som en av mycket få svarta kvinnor fick hon möjlighet att studera konst då hon 1931 blev antagen till Howard University i hemstaden Washington, D.C. Det var dock svårt för en afro-amerikansk kvinna att slå sig fram som konstnär och Elizabeth Catlett arbetade därför till en början främst som lärare. Men 1946 fick hon ett stipendium som möjliggjorde en konstnärsvistelse i Mexiko där hon gick med i arbetet med Taller de Gráfica Popular, ”folkets grafiska verkstad mot imperialism och för befrielse av alla folk”, paroller som tilltalade Elizabeth. Tillsammans med de andra konstnärerna i Taller de Gráfica Popular skapade hon flygblad, affischer och andra blad som hade till syfte att skapa opinion om nationella och internationella orättvisor och att föra de revolutionära frågorna framåt.
Vid hemkomst i USA behandlades Elizabeth med misstänksamhet. På grund av sitt arbete med Taller de Gráfica Popular hamnade hon på CIA:s svarta lista. 1947 bosatte hon sig permanent i Mexiko. På grund av USA:s tilltagande trakasserier av Catlett avsade hon sig 1962 sitt amerikanska medborgarskap och förklarades av USA:s regering vara en ”undesirable alien”, en icke önskvärd främling.


I centrum för Elizabeth Catletts konst finns den afro-amerikanska och den mexikanska kvinnans villkor. Som konstnär deltog hon aktivt i 1950-talets amerikanska medborgarättsrörelse och i Black Power-rörelsen som växte fram på 1960-talet. Med sin konst blev hon viktig för de revolutionära Svarta Pantrarna.
2011 dog Elizabeth Catlett, 96 år och fortfarande arbetande konstnär, i Mexiko.