Daniel Fitzpatrick

Daniel Fitzpatrick

1891-1969

Studerade vid Chicago Art Institute. Började arbeta på Chicago Daily News som politisk tecknare. Två år senare erbjöds han vid 21 års ålder att efterträda Robert Minor på St. Louis Post-Dispatch där han arbetade under fyrtiofem år. Fick Pulitzerpriset år 1926 och 1955.