Chittaprosad

Chittaprosad

1915 -1978

Chittaprosad studerade på mitten av 1930-talet vid Chittagongs statliga skola. Han anslöt sig till gräsrots-rörelsen som motsatte sig både det koloniala förtrycket och landägarnas feodala folkförtryck. Han vägrade att acceptera kastsystemet och använde därför aldrig under hela livet sitt braminska efternamn Bhattacharya.
Från mitten av 1930-talet skrev han artiklar och gjorde linoleumsnitt och träsnitt som skarpt kritiserade det feodala och koloniala systemet. År 1943 beskrev han den stora bengaliska svälten i olika kommunistiska tidskrifter. Han publicerade Hungry Bengal som var en provokativ attack på den politiska och sociala makten. Myndigheterna beslagtog den nästan genast. Från 1946 var Chittaprosad bosatt i Bombay. Han lämnade några år senare kommunistpartiet men fortsatte att arbeta politiskt. Mot slutet av livet ägnade han mycket tid åt världsfreds-rörelsen och stödet åt fattiga barn.