Charles Philipon

Charles Philipon

1806-1862

Fransk karikatyrtecknare och journalist född i Lyon. Från 1824 arbetade Philipon i Paris med bland annat tidskriften La Silhouette. December 1829 öppnade han tillsammans med sin svåger Gabriel Aubert en litografisk butik som möjliggjorde för honom att starta egna tidskrifter.
Under tre dagar i juli 1830 störtade folket i Paris den gamla regimen. Den nya chartan slog fast att censuren kan aldrig återinföras. En grupp ungdomar kring Philipon startade en tidskrift av nytt slag. La Caricature med korta texter och två litografier per vecka. År 1832 skapade Philipon också tidningen Le Charivari med en litografi om dagen. Nu gjorde Philipon Ludvig Filip till Kung Päron.
Efter fem års kamp mot en alltmer inskränkt tryckfrihet införde makten i september 1835 censur på bilder. La Caricature upphörde och Le Charivari tvangs bli en vanlig tidning om än med ovanligt goda bilder.
Men Philipon kom att dominera den nya borgerliga franska medievärlden till sin död 1862. Han skapade tidningar som Journal pour rire och Journal amusant. Han upptäckte och lanserade Doré, Nadar och Gill.
Läs mer om tiden 1830-35 och se dess bilder i Jan Myrdals 5 år av frihet, Wiken 1991.