Charles Albert (Bertall) d’Arnoux

Charles Albert (Bertall) d’Arnoux

1820-1882

Fransk illustratör, gravör och satirtecknare född i Paris. Räknas som en av de produktivaste under 1800-talet och var också en pionjär inom fotografikonsten. Hans familj ville att han skulle studera till ingenjör men han valde i stället bildkonsten. Efter att ha arbetat i flera år i Michel Martin Drollings ateljé valde han att satsa på illustration och karikatyr-teckning. Han fick rådet av Balzac att som konstnärsnamn välja Bertall. Ett anagram på hans andra förnamn.
Bertall tecknade för Le Magasin pittoresque, Le Musée des familles, La Semaine des enfants, Le Journal pour tous, La Bibliotehèque des chemins de fer och Bibliotehèque rose. Han gjorde 3 600 teckningar för Les Romans populaires illustrés utgivna i trettio volymer av Gustave Barba mellan 1849 och 1855.
Han bidrog med otaliga satirbilder i L’Illustration, La Semaine, Journal pour rire och Le Grelot. Skrev och illustrerade sina egna texter som La Comédie de notre temps och La Vigne, voyage autour des vins de France. Som pionjär inom fotografin samarbetade han med Hippolyte Bayard från 1855 och öppnade tillsammans med honom en ateljé år 1860.