Category:

Alla Senaste nytt/blogginlägg i denna kategorin

Som en propagandaminister utan dåliga avsikter

January 14th, 2021 by

Ella ”Smaklös” Jax (född 1990) är tecknare och illustratör, född och uppvuxen i Vikarbyn i Dalarna. Tecknat har hon gjort ända sedan barnsben, och på dagis fick hon dispens från att vara ute och leka till förmån för att istället bli kvar inomhus och rita.

”Jag såg inte poängen med att springa omkring och jaga varandra”, berättar hon. ”Jag är egentligen ganska dålig på det mesta i livet, och att leva ett vanligt vuxenliv är svårt. Det jag alltid varit bra på är humor, att bygga saker och att rita – och därför har det naturligt blivit så att jag fokuserat på de sakerna. Det är litegrann som en självuppfyllande profetia, att jag inte har något val.”

Jax har tidigare studerat grafisk form på Broby grafiska i Sunne, något som märks tydligt i hennes grafiskt tilltalande och rena uttryck. Idag studerar hon till bibliotekarie för att säkra brödfödan.

”Jag sökte mig till det lugnaste jobbet jag kunde tänka mig, som också gärna skulle fungera att arbeta med på landsbygden”, säger hon. ”Som bildskapare idag kommer det automatiskt med att man också måste vara entreprenör. Jag är jätteglad att folk vill köpa mina grejer, men äcklas av mig själv varje gång jag tvingas till att promota de prints jag gör, till exempel.”

Satiren beskriver Jax som oerhört viktig, men också rolig. Till den viktiga delen pratar hon om möjligheten att få uttrycka sig konstnärligt och samtidigt säga något.

”Man blir som propagandaminister, fast utan dåliga avsikter”, säger hon och skrattar.

Satirens roliga del beskriver hon som politiskt lika avgörande:

”Humor som konstform har generellt låg status. Trots detta är humor tillgängliggörande, humor är frihet och ger möjlighet att skapa ett tryggt lekrum. Via humor kan man till exempel testa på att vara vulgär, ens figurer kan säga sådant en själv aldrig skulle säga. Klassisk högstatuskonst tillskrivs oftast maskulina uttryck. Om min konst beskrivs som ”dekorativ”, ”känslouttryckande” och ”rolig”, generellt kvinnliga värden – så är jag bara glad.”

Följ Ella Jax bilder på instagram: @smaklos
Se fler av hennes bilder här.

Satiren i suffragetternas tjänst

January 5th, 2021 by

Tips!

Satirarkivet.se inkluderar nu tolv nya kvinnliga satirtecknare ur historien – alla verksamma inom suffragettrörelsen i Storbrittannien och USA. Se dem här:

Alice Beach Winter

Blanche Ames Ames

Cornelia Barns

Edwina Dumm

Fredrikke Palmer

Ida Sedgwick Proper

Katherine Milhous

Laura E Foster

Lou Rogers

Mary Ellen Sigsbee

Nina Allender

Rose O’Neill

och Suffrage Atelier

“Satiren är ett kraftfullt redskap”

December 15th, 2020 by

Michel Moro Gómez (född 1988) är satirtecknare (och -målare!), boende och verksam i Ciego de Avila, på Kuba. År 2016 tog hanexamen från Instituto Superior de Arte i Havanna, och har sedan dess hunnit med fler än 20 grupputställningar och fyra separatutställningar. Hans verk har publicerats i många olika medier från bland annat Kuba, Iran, Italien och USA.


”Jag påbörjade min bana som satirtecknare för nästan tio år sedan. Som ung konststudent hade jag några löst sammanhängande idéer, och hade gjort några teckningar med satiriskt tema. Min lärare introducerade mig till den kubanske tecknaren Arístides Hernández (mer känd under pseudonymen ARES), och på internet upptäckte jag själv många fler, som Angel Boligan, Yuri Kosobukin och Brad Holland. Jag blev förälskad i uttrycket och blev övertygad om att satiren var det ideala mediet för mig att uttrycka mig i.”


Moros meritlista täcker fler än 45 olika priser, varav 22 av dem internationella. Han är också medlem av Cuban Writers and Artist Union (UNEAC) och är Kubas representant i Union of World Cartoonists.


När jag frågar Moro om vad som motiverar honom i sitt skapande svarar han engagerat:
”Nyheter, händelser, vad jag hör talas om på gatan eller till och med en snabbt förbipasserande bild. Jag tycker att humor och satir, när det används inom grafik, formgivning eller serier, är kraftfulla redskap för reflektion och analys – som bättre kan hjälpa oss att förstå både vår värld och vår art.”

Fler bilder av Moro här.

”Jag skapar med motstånd som drivkraft”

November 13th, 2020 by

Karin Hjalmarsson (född 1989) är serietecknare boende och verksam i Malmö. Hon är aktiv i Dotterbolaget, utbildad vid Serieskolan i Malmö och har läst olika tryck- och grafiska tekniker vid Östra Grevie Folkhögskola, något som tydligt märks i hennes bildskapande. Just nu studerar hon till bibliotekarie på masternivå.


”Jag valde bibliotekarie för att jag ville ha ett viktigt arbete, ett där jag känner att jag gör demokratisk nytta, men som också lämnar utrymme för mig att fortsätta med min konst”, berättar Karin.


Hjalmarsson har tidigare arbetat vid flera av kyrkogårdarna i Malmö, en erfarenhet som hon ofta återkommer till i sin konst. ”I mitt arbete på kyrkogårdarna fick jag inspiration till en självbiografisk serieroman som jag arbetar med nu och handlar om stress och duktighet.”


Hon utgår ofta ifrån en frustration när hon arbetar med bild, och återkommande teman är just press, stress och prestation. ”Man måste göra så mycket i det här livet som inte är kul, och här blir mitt bildskapande en form av motstånd. Jag vill gärna hålla min konst utanför min inkomst för att kunna vara så fri och kravlös som möjligt.”


Hennes bilder är uppbyggda av många olika lager av samhällskritik. Vid första anblick märks direkt att de är skickligt utförda och man får direkt ett intryck av vad hon vill förmedla – och tittar man närmre och längre börjar man skönja flera olika perspektiv, vilket bidrar till en intrikat och tidlös form av bild.


”Jag jobbar mycket med existensen, att bara finnas till – något som i princip är förbjudet i dagens samhälle. Att stanna upp och fundera. Att sluta vara duktig. Även här känner jag att jag skapar konst med motstånd som tema.”

Se fler av Karin Hjalmarssons bilder på hennes hemsida och följ henne på Instagram.

Jan Myrdal och Satirarkivet

October 31st, 2020 by

Jan Myrdal har betytt mycket för olika verksamheter och personer. För mig öppnades en ny värld när jag började läsa hans Skriftställningar. Jag hade först ofta svårt att förstå hela texterna men jag tränade upp mig. Vande mig vid att slå upp ord och namn jag inte förstod och mitt kunnande växte. Jag tog fasta på hans uppmaning ”Gå till källorna” och det blev allt enklare att följa tankegångarna och hitta vidare.

För Satirarkivet har Jan Myrdal och Gun Kessle haft en grundläggande betydelse. De båda började tidigt med att samla på äldre tryck och byggde upp en unik samling av bilder. Genom texter och bilder i tidskriften Förr och Nu delade de med sig av sin kunskap om olika satiriker vilket kom att utgöra en ovärderlig bas för presentationen av dessa i Satirarkivet. Nu kan vi liksom Myrdal uppmana våra besökare att gå vidare från vad ni hittar i Satirarkivet. Till nya källor för att hitta fler bilder och bredda ert vetande.

Henrik Linde,

redaktionsmedlem, Satirarkivet

Strängnäs den 30 oktober 2020

Jan Myrdal av Kerstin Thorvall

Här kan du läsa mer om hur Satirarkivet.se startades.

Jan Myrdal är död

October 30th, 2020 by
Jan Myrdal 1927 – 2020

(Bild: Rebecka L Manzuoli till omslaget av boken Den vanartige Jan Myrdal, 2019).

Idag nåddes vi av nyheten att Jan Myrdal har dött, 93 år gammal. Myrdals gärning för den satiriska bilden går inte att överskatta; ett livsverk han nu lämnar till eftervärlden både i form av egna skrifter och en mycket omfattande samling av satirbild och för folket massproducerade bilder. När Satirarkivet startades 2006, så var en av utgångspunkterna Jan Myrdals och Gun Kessles samlingar av satirisk bildkonst, tryck och tidskrifter.

Anmärkningsvärt med Jan Myrdal var också hur han tog sig tid att berätta om sina samlingar för yngre satirintresserade. Det är med värme, respekt och beundran vi kommer att minnas honom.

Carl Krantz & Karin Sunvisson, webbredaktörer för Satirarkivet.se

Kvar finns orden! Webbredaktionens lästips:

”Allt jag någonsin gnällt över blir till bild”

October 14th, 2020 by

Martin Piazzolla (född 1989) är serietecknare och illustratör boende och verksam i Stockholm. Redan som 20-åring valde han att studera serier och sekventiell konst på högskolenivå, och utbildade sig vid det idag nedlagda Serie- och Bildberättarprogrammet i Gävle. Idag studerar han till arkitekt.

Hans bilder är livligt tecknade, med ett starkt uttryck och dräpande kommentarer. ”Jag är främst intresserad av att det faktiskt ska vara kul, snarare än att jag hela tiden måste ha rätt”, berättar Martin. ”Jag kan ha lite svårt för satir vars främsta syfte är att undervisa. För mig skulle det kännas oklädsamt att ha den inställningen.”

Hans skämtteckningar publiceras regelbundet i Galago, och han har tidigare också haft egna skämtserier rullande i tidningar som Revansch och Diabetestidningen. Andra tidningar man kunnat hitta Martin i är Herman Hedning, Kanalen och 91:an.

”Jag utgår mest ifrån något som någon sagt, en sägning, som jag sedan skruvar till. Ofta är detta också kopplat till någon aktuell samhällsdebatt, och på det viset kan jag säga något om den tid vi lever i.”

Läs mer om Martin och se fler av hans bilder på hans hemsida eller förstås här på satirarkivet.se!

Helga Henschen!

September 16th, 2020 by

Helga Henschen (1917 – 2002) föddes in i högborgerlig miljö men där blev hon inte långvarig. Det var i arbetarrörelsen hon kände sig hemma och vars ideal om fred och jämställdhet hon kom att bli trogen livet ut.
 ”Inte förrän jag kom in i arbetarrörelsen blev jag tagen på allvar. (…) Man lyssnade på vad jag hade att säga. Man skrattade inte. Ingen kritiserade min klädsel, mitt utseende. Det var som att stiga ut i ett landskap med milsvida horisonter ” har Henschen berättat.
 1964 var hon med och startade Kulturarbetarnas socialdemokratiska förening och hon var även verksam i Kvinnor för fred – Henschens teckningar är än idag ett stående inslag i föreningens medlemstidning där hennes upproriska alter ego Rebella fortfarande härjar fritt.
 Som konstnär var Helga Henschen mångsidig och hennes skapande sträcker sig från tidningsillustrationens blygsamma format till muralmålningens monumentala. Bland annat utsmyckade hon 1975 Tenstas tunnelbanestation med både målningar och skulpturer i verket ”En ros till invandrarna”.
 Helga Henschen är en omistlig del av den samtidskommenterande bildskapartradition som Satirarkivet.se vill främja. Med sina bilder blev hon ett konstnärligt språkrör för flera av sin tids samhällsomvälvande politiska rörelser. Hon sammanfattar själv meningen med att genom bild verka för politisk förändring med orden: ”Om jag inte ritade gubbar, så skulle inte en kotte bry sig om vad jag säger ” .

Läs mer om Helga Henschen på Föreningen Helga Henschens vänner. De i denna presentation visade bilderna är tagna ur boken Helgas flygblad som gavs ut av denna förening 2017. Finns att köpa här.

Välkommen till det nya Satirarkivet

September 14th, 2020 by

Det har talats om en tid så svårtolkad att det är besvärligt att skilja fakta från fiktion. Där det ena kallas för det andra, och där satiren skriver sig själv. Där glaciärerna smälter och affärsmän är kungar. Satirarkivet.se är en plattform för bildskapare som beskriver och kommenterar sin tid – som genom sina bilder gör den begriplig, och uthärdlig.

Satirarkivet.se är Sveriges och ett av Europas största arkiv för samtidskommenterande bild. Här finns nära 3 000 exempel på historiska och samtida satirbilder. Arbetet med att samla nya bildskapare fortgår och arkivet växer ständigt. Flera nya samtida och historiska bildskapare har tillkommit, nu senast Helga Henschen som firas särskilt genom att bli först ut som månadens bildskapare här på hemsidan.

Vi har ett särskilt fokus på att få in fler kvinnliga tecknare och också att bryta arkivets eurocentriska övervikt genom att jämna ut fördelningen och representera tecknare från fler delar av världen. Allt för att bjuda er besökare på de roligaste och mest intressanta satirbilderna!

Vi hoppas att ni ska trivas på det nya Satirarkivet. Välkommen!

Carl Krantz & Karin Sunvisson
Webbredaktörer, Satirarkivet.se

Ps. Missa inte vår grafikshop där ni kan köpa tryck av satirbilder – hela vinsten går till bildskaparen!

Pigg trettonåring

September 7th, 2020 by

Satirarkivets presentation av satirbilder på nätet går snart in på sitt fjortonde år med fler än 350 tecknare från 35 olika länder. Sammanlagt visas mer än 2 800 bilder. Men hur började allt egentligen?

År 2006 kom Lars-Ivar Juntti med ett förslag om att vi borde trycka upp löpsedlar för vår tidning Folket i Bild/Kulturfront och han och den dåvarande ordförande Eva Myrdal diskuterade projektet med tecknaren Robert Nyberg och fotografen Donald Boström. Robert och Donald nämnde då att föreningen Folket i Bild/Kulturfront borde skapa en hemsida med satirbilder på nätet. När idén sedan presenterades för Jan Myrdal och Gun Kessle möttes den med entusiasm. De båda hade ju en unik samling bilder som kunde utnyttjas för Satirarkivets presentationer.

En arbetsgrupp bildades där så småningom också Eva Dahlman, Peter Ekström, Knut Lindelöf, Torsten Jurell och Ulla Wennberg ingick. Donald Boström gjorde ett förslag till sidans utseende och funktioner och en vän till Knut Lindelöf, Thomas Carlsson åtog sig att skriva programmet. Ur en donation från författaren Jan Lindahl i Gävle betalades utvecklingskostnaden och i maj 2007 fanns en första version av programmet klart.

“Jag hade samtliga årgångar av tidskriften ‘Förr och Nu’ där Gun Kessle och Jan Myrdal regelbundet presenterat tecknare med text och bilder. En verklig guldgruva att hämta material ur.”

Ungefär samtidigt hade jag kommit med i arbetsgruppen och kunde åta mig att lägga in presentationer. Jag hade samtliga årgångar av tidskriften Förr och Nu där Gun Kessle och Jan Myrdal regelbundet presenterat tecknare med text och bilder. En verklig guldgruva att hämta material ur. Samtidigt arbetade Robert Nyberg med att kontakta bildskapare eller deras rättighetsinnehavare.

Nästa steg blev att informera om Satirarkivets existens. Inbjudan skickades ut till en presentation den 25 februari 2008 på ABF och fick stort gensvar. Många bildskapare uttryckte sin glädje över initiativet och menade att sajten är viktig, snygg och lättanvänd. En notis i DN fick besöksfrekvensen att ta ett steg uppåt. För att ytterligare nå ut föreslog Ulla Wennberg att vi skulle dela ut flygblad under Almedalsveckan i Visby och Eva Dahlman kontaktade fibbare som kunde hjälpa till. Flygbladet kom sedan till användning också på höstens bokmässa.

Jag fortsatte arbetet med att lägga in nya bildskapare och fick tillgång till de orginaldior i stort format som använts vid tryckning av bilderna i Jan Myrdals bok Fem år av frihet 1830–1835. Ett stort antal bilder kunde tillföras Satirarkivet, bland annat Charles Philipon’s klassiska bilder av Kung Päron. Ännu en påminnelse om Jan Myrdals stora betydelse vad gäller dokumentationen av satirkonstens historia.

Det har varit en inspirerande uppgift att leta sig fram till tecknare från olika epoker och länder i böcker och på nätet. Tyska tecknare från ett halvt århundrade hämtade jag från den tyska tidskriften Simplicissimus vars hela utgivning under åren 1896–1944 lagts ut på nätet av universitetsbiblioteket i Heidelberg. Inklusive de två nummer som aldrig distribuerades till läsarna efter Hitlers maktövertagande. Dagstidningar har tidigare satt en ära i att ha en tecknare som kommenterar inrikes- och utrikespolitik. Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning publicerade under hela andra världskriget varje vecka en teckning av norrmannen Ragnvald Blix under pseudonymen Stig Höök.

Det är glädjande att två yngre krafter nu kommit med i Satirarkivets redaktion. Karin Sunvisson, välkänd för FiB/K:s läsare genom sitt arbete med tidningens layout, och Carl Krantz, likaledes välkänd som satirskribent.

Henrik Linde
Redaktionsmedlem, Satirarkivet