Category:

Hide these pages in search

Cart

September 3rd, 2020 by

Your cart is currently empty.

Return to shop

Checkout

September 3rd, 2020 by

My account

September 3rd, 2020 by

Login

Utgivare/Redaktion

July 16th, 2020 by

Tillhandahållare för Satirarkivet.se är Folket i Bild/Kulturfront och ansvarig utgivare är Folket i Bild/Kulturfronts ordförande.

Satirarkivets redaktion är f n obemannad.

Webbredaktör saknas f n.

Kontakt kan tas via info@satirarkivet.se eller via webbred@satirarkivet.se

Rättigheter

July 16th, 2020 by

Rätten till bilderna tillhör upphovspersonen eller dennes efterlevande. Du som vill använda någon bild måste vända dig till rättighetsinnehavaren. Vi kan vid behov förmedla en sådan kontakt. Först 70 år efter upphovsmannens död är bilderna fria.

Vår verksamhet är okommersiell, den sköts helt ideellt och syftar endast till att sprida kännedom om och att visa goda satirikers verk.

Vi gör stora ansträngningar för att få kontakt med de som förvaltar avlidna bildskapares rättigheter. I flera fall har vi dock misslyckats med att identifiera dessa personer.

Därför har vi publicerat några avlidna bildskapare utan formellt tillstånd. Om någon rättighetsinnehavare har synpunkter på en sådan publicering så kontakta snarast info@satirarkivet.se

Gå med!

July 15th, 2020 by

Som bildskapare kan du gå med i Satirarkivet.se genom att skicka din anmälan till info@satirarkivet.se. Satirarkivets redaktion kommer sedan att granska materialet. Dina bilder och din presentation kommer sedan att visas på en egen sida på satirarkivet.se.

Anmälan ska inkludera:

– Förnamn, eventuell pseudonym, efternamn.

– Födelseår.

– Presentationstext, max 2000 tecken.

– Bilder: minst 6 bilder i jpg-format som mäter minst 600 pixlar på höjden.

– Eventuella bildtitlar och bildtexter (bildtexter max 200 tecken).

– Eventuella länkar till din hemsida eller andra relevanta platser på nätet.

Efter redaktionens godkännande publiceras din presentation och du hamnar i vårt sökbara arkiv. I formell juridisk mening gäller tryckfrihetens vida gränser.

Välkommen med din anmälan!

Bakgrund

July 15th, 2020 by

Satirarkivet.se har tillkommit på ett initiativ av föreningen och tidningen Folket i Bild/Kulturfront. Tidningen ägs av föreningen med samma namn och startades 1971 med tre paroller som grund: För yttrande- och tryckfriheten, För en folkets kultur och Antiimperialism.

Satirarkivet.se skapades med hjälp av en donation från grafikern och historikern Jan Lindahl (1941–2006). Enligt förslag från satirtecknaren Robert Nyberg och fotografen Donald Boström beslutades att pengarna skulle användas till att skapa en hemsida för satirbilder på nätet. Som grund fanns Jan Myrdals och Gun Kessles mycket omfattande samling av massproducerade politiska bilder och också deras bildskaparpresentationer som publicerats regelbundet i tidskriften Förr & Nu.

En arbetsgrupp bildades där Eva Dahlman, Peter Ekström, Knut Lindelöf, Torsten Jurell, Ulla Wennberg och senare också Henrik Linde ingick. Arbetet med hemsidan pågick under 2006–2007 och Satirarkivet.se hade premiär 25 februari 2008 med en välbesökt tillställning på
ABF-Huset i Stockholm.

Satirarkivet.se omfattar runt 350 tecknare från 35 olika länder med mer än 2 800 bilder, och växer ständigt. Satirarkivet.se är ett av Europas största digitala och för offentligheten helt tillgängliga arkiv för satirbild. Mycket av det samlade materialet är unikt tack vare att Jan Myrdals och Gun Kessles samlingar funnits tillgängliga.

Satirarkivets redaktion utgörs idag av Henrik Linde, Knut Lindelöf och Robert Nyberg. 2019 tillkom satirtecknarna Carl Krantz och Karin Sunvisson. På initiativ av Sunvisson beslutades våren 2020 att hemsidan skulle få ny form. Arbetet med den nya hemsidan möjliggjordes genom en donation av Henrik Linde.


Program

July 15th, 2020 by

Satirarkivet.se…

…är platsen på nätet för satirisk bild. Här finns bilder från hela världen, såväl samtida som historiska. Satirarkivet.se är ett forum för aktiva bildskapare som vill kommentera samtiden.

Satirarkivet.se vill också genom att visa historiska exempel inspirera unga bildskapare till att arbeta med den politiska bilden i opinionsbildande syfte.

Satirarkivet.se är den plats där satiriska bilder kan göras tillgängliga för en bred allmänhet och media. Aktiva bildskapare kan ansluta sig genom att skicka in sina bilder och en skriftlig presentation, och ange länkar till egna platser på nätet.

Satirarkivet.se är också platsen på nätet för bildskapare att gratis marknadsföra sina bilder till media över hela världen. Både den ekonomiska rätten och den ideella rätten till bilden ligger helt hos upphovspersonen, Satirarkivet.se är endast en förmedlande plattform för satirisk bild. Deltagandet i satirarkivet är alltså inte förenat med någon kostnad.

Satirarkivet.se i nuvarande form är bara början på något som kan växa till något mycket större och vara inspiration till nya projekt i samma anda. Aktiva bildskapare och andra intresserade har alltså delvis utvecklingen av det här i sin hand. Kom med idéer och synpunkter.


Kontakt

June 6th, 2020 by

Nyheter

May 17th, 2020 by