Månadens bildskapare

Stig Höök

Månadens bildskapare

Stig Höök

1882-1958

Den norske tecknaren Ragnvald Blix var bosatt i Köpenhamn och började på 1920-talet teckna för svenska tidningar som Svenska Dagbladet och Göteborgs Handels & Sjöfartstidning. Efter ockupationen av Danmark och Norge den 9 april 1940 fick han ta sin tillflykt till Sverige. Från augusti 1940 till maj 1945 signerade han sina teckningar för GHT med pseudonymen Stig Höök.
Blix teckningar i GHT var tillsammans med chefredaktören Torgny Segerstedts artiklar under rubriken I dag viktiga för opinionsbildningen mot nazismen. Blix teckningar spreds också på illegal väg till motståndsrörelsen i Danmark och Norge genom den underjordiska tidningen Håndslag.
Blix var både tecknare och författare. Han lade ner mycket arbete på att finna korta och slagkraftiga texter till sina bilder. ”Många frågar mig om jag gör texterna själv, man kunde lika gärna fråga om jag gör teckningarna själv” sade Blix vid ett tillfälle.
Se de tidiga teckningarna under Ragnvald Blix. En fyllig och mycket rikt illustrerad levnadsbeskrivning finns nu i Rikke Peterssons bok RAGNVALD BLIX – karikatyrtecknaren som utmanade Hitler. Utgiven 2016.