Carl Meffert

Carl Meffert

1903-1988

Carl Josef Meffert föddes i Koblenz, Tyskland. Hans far, en konservativ och katolsk posttjänsteman, övertog barnet från ogifta Gertrud Smith och gav det sitt namn. Vid elva års ålder sattes Meffert i ett katolskt barnhem som han rymmer från som femtonåring. År 1929 skall han sedan i tjugo linoleumsnitt skildra de skakande förhållandena på barnhemmet.
Han går under kort tid i lära hos en målare men driver sedan under två år omkring, har kontakter med revolutionära grupper och trasproletära förbrytargäng. Anges av sin far för polisen och döms som sjuttonåring till sex års tukthus.
Tjugoett år gammal släpps han år 1924 ut ur tukthuset. Blir hantlangare till en dekorations- och kyrkomålare och lär sig teckna. Får kontakt med revolutionära skådespelare, författare och konstnärer som Käthe Kollwitz, Heinrich Zille och John Heartfield.
Sina första linoleumsnittserier publicerar Meffert 1927-28. Nu gör han grafiska blad mot polisterror, illustrerar sovjetiska socialrealister och bekämpar fascismen med bilder. 1933 flyttar han från Berlin till Schweiz och börjar använda sig av namnet Clément Moreau. 1935 kan han med ett Nansenpass för statslösa fortsätta till Argentina.
Där arbetar han som dagspresstecknare, konstnär och lärare. Illustrerar Hitlers Mein Kampf med talande satiriska bilder och går in i det argentinska politiska och konstnärliga livet. År 1961 besöker han med sin hustru Schweiz, efter 26 år i exil, men kan efter att militärjuntan gripit makten inte återvända till Argentina.
Mefferts verk förvaltas sedan 1984 av Stiftung Clément Moreau i Zürich.