Carl Krantz

Carl Krantz

1986-

Boende och verksam i Malmö. Serietecknare, illustratör och korrekturläsare. Utbildad vid Serie- och Bildberättarprogrammet i Gävle och studerar nu till papperskonservator i Köpenhamn.
Han är upphovsperson till satir- och samhällsserien Eviggeten som publicerats i en rad svenska tidskrifter och dagspress, såsom Dagens ETC, Arbetaren, Sergio Magazine och Röd Press.
Har också tillsammans med andra tecknare skapat flera serieantologier som mottagit pris från Seriefrämjandet.
Publiceras löpande i Folket i Bild/Kulturfront, och är tidningens egen karikatyrist sedan 2016.