Carl Fredrik Hägg

Carl Fredrik Hägg

1843-1928

Hägg föddes i Getinge, Västra Gårdstånga socken i Skåne och flyttade 1880 till Landskrona där han arbetade som tunnbindarförman på sockerbruket. Han var självlärd och hade ett brett kulturellt intresse och ett stort bibliotek.
Hägg gjorde oljemålningar och akvareller och tecknade. På sin kolonilott vid fästningsvallen hade han byggt ett mekaniskt maskineri där små naturtrogna hantverkare, skurna i trä, satte sig i rörelse när man drog runt en vev. En sevärdhet som människor kom långväga ifrån för att se.
År 1877 skrev Hägg en samling långa dikter som beskrev hans syn på samhällets orättvisor och illustrerade dem med färglagda teckningar. Häftet, som bara gjordes i ett exemplar, finns nu på Landskrona museum. Hägg kallade sitt manuskript "Polletik" eller Det föråldrade samhällets slingerbukter och under varje bild finns i koncentrerad form en text om de missförhållanden som han gisslar i tillhörande dikt.
I boken Polletik eller det föråldrade samhällets slingerbukter, Uppsala 1998, presenterar Sven B. Ek Carl Fredrik Häggs liv och verksamhet och där finns hela häftet avbildat i något förminskad faksimil version.