Carl August Ehrensvärd

Carl August Ehrensvärd

1745-1800

Konstnär, arkitekt och konstteoretiker. Greve och sjömilitär. Växte upp på Sveaborg i Finland, där han undervisades av sin konstintresserade far (Augustin Ehrensvärd) och den unge Elias Martin. Bedrev konststudier och blev förtrogen med den antika kulturen i Italien. Under 1790-talet utvecklade han en drastisk, personlig stil som tecknare. Vintern 1795-96 ritade han 399 komiska teckningar ur Sveriges historia från Fornjoter till och med Hattar och Mössor. Ehrensvärd kallade själv sina många karikatyrbilder, som ofta ritades i brev till vänkretsen, för speritningar.