Carl Agnar Jacobsson

Carl Agnar Jacobsson

1884-1942

Främst känd för sina satiriska skämtteckningar. Från 1907 medverkade han flitigt i Söndags-Nisse med kalendern Lutfisken och i Stormklockan och Naggen. Använde från 1914 signaturen JAC.
Åren 1911-42 tecknade Jacobsson i Dagens Nyheter och skapade där den återkommande figuren Carl Ferdinand Lundin, representant för den hunsade småborgaren. Flera av hans teckningar finns i bokform.
På Riksarkivet finns Jacobssons teckningssamling med ca 14 500 teckningar.