Bertil Lybeck

Bertil Lybeck

1887-1945

Bertil Lybeck var under långa perioder bosatt i Paris.
Han är främst känd som tecknare och illustratör med förmåga att uppfatta och personligt tolka det väsentliga hos en person, en situation eller en text.
Som hans huvudverk räknas illustrationerna till Boccaccios Decamerone (1918-1922). Medverkade i Erik Lindorms tidning Naggen, som utkom 1913-1922, varifrån här visade bilder är hämtade.