Benjamin Roubaud

Benjamin Roubaud

1811-1847

Fransk målare, litograf och karikatyrtecknare.
Medarbetade i bland annat La Caricature (1830-35) och Le Charivari (1832-1937).
Mellan 1839 och 1841 ritade han porträtt för Galerie de la presse, de la littérature et des arts och för Panthéon charivarique.
Var från 1840 korrespondent för tidningen L’Illustration i Algeriet och avled i Alger den 14 januari 1847.
De flesta av här visade bilder hämtade ur Jan Myrdal, 5 år av frihet, Wiken 1991.