Aubrey Beardsley

Aubrey Beardsley

1872-1898

Brittisk konstnär och författare. Starkt förknippad med 1890-talets "dekadenta" jugendestetik. Hans svart-vita tuschteckningar utövade ett starkt inflytande på den tidens affisch- och bokkonst. Han illustrerade bland annat Oscar Wildes Salomé (1894) och medverkade i tidskrifter som The Yellow Book och The Studio i en stil som blandade jugend och rokoko.