Atelier populaire

Atelier populaire

1968

Den 13:e maj 1968 ockuperades, i samband med strejker över hela Frankrike som omfattade mer än 10 miljoner människor, den franska konstakademins skola av studenterna i Paris under fältropet: ”Borgerskapets verkstad? Nej! Folkets verkstad? Ja!”.
Under den följande månaden framställdes genom anonymt kollektivt arbete mer än 350 affischer som stödde strejkrörelsen. De har aldrig försålts därför att det är aktionskommitténs ståndpunkt att det är ett förräderi mot deras avsikt att använda dem som dekorativa föremål och ställa ut dem i borgerliga ”kulturetablissemang”, därför att föreställningen om en ”objektiv” iakttagare är ett postulat, som oundvikligen tjänar den härskande klassens intressen.
Ur R. Broby-Johansen, Svart på vitt, Gidlunds 1974.