Anthony Freda

Anthony Freda


Frilanstecknare vars bilder publicerats i Time, The New Yorker, Rolling Stones, The New York Times, Esquire och Business Week. Har studerat vid Pratt Institute och Tyler Art School i Rom.