Anne Lidén

Anne Lidén

1947-

Född i Karlstad och uppvuxen i Uddevalla. Studerade på Konstfack i Stockholm 1966-1970. Var aktiv inom grupp 8 och arbetade med Kvinnobulletinen och Vi Mänskor under 1970-talet samt tidskriften Förr och Nu under 1980-talet.
Bildlärare i Vaxholm 1976-2001. Författare, tecknare och fotograf samt museikonsult under denna tid parallellt med forskarutbildning i konstvetenskap. Forskar och utbildar sedan 2001 i bilddidaktik, konst och museipedagogik vid HSD: Inst. för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik vid Stockholms Universitet.
Anne Lidén har skrivit boken Sven Ljungberg, målare 1986 och bidragit till starten av Ljungbergsmuseet i Ljungby. Presenteras i Håkan Agnsäters bok Affischerna från den svenska alternativrörelsen 1969-1979.