Anders Sten

Anders Sten

1903-1999

Anders Sten blev filosofie kandidat i Lund 1931.
Under sin studietid medverkade Sten i karnevalfilmen Erik XIV (1928). Han var ledamot av bland annat Uarda-akademien.
Anders Sten var verksam i Sydsvenska Dagbladet Snällposten (SDS) 1925-30, i Skånska Aftonbladet 1931-36 och var tecknare och kåsör på SDS från 1937. Anders Sten, känd som signaturen Figge, utförde akvareller vanligen med humoristiska motiv, politiska karikatyrer och skämtteckningar. Hans politiska teckningar från SDS gavs under en rad år ut som album med titlar som Stenbitar, Stengods, Stengubbar, Stensoppar osv. Han skildrar sitt innehållsrika liv i boken Anders Sten minns, Corona förlag 1983.