Anders Forsberg

Anders Forsberg

1871 – 1914

Uppvuxen i Karlstad. 1890-93 gick Forsberg på Tekniska skolan (nuvarande Konstfackskolan) och avlade examen vid Teckningslärarinstitutet. Efter några år som lärare i Karlshamn återvände han 1896 till Stockholm och en tjänst som överlärare vid Tekniska skolan. Samtidigt tjänstgjorde han i Djursholms samskola.
1896 inträdde han i redaktionen för Albert Engströms Strix där han bidrog med många teckningar fram till 1906. Han medverkade också i skämt-tidningen Puck.
Boken Från svenska hem, som kom ut 1902, blev en stor framgång med sina satiriska bilder av borgerlighetens överlastade rumsinteriörer. Den var en skarp kontrast mot Carl Larssons Ett hem som hade kommit ut tre år tidigare.
Forsbergs liv präglades av tungsinne och i maj 1914 ändade han sitt liv med ett pistolskott i Lill-Jansskogen i Stockholm.