Alice Beach Winter

Alice Beach Winter

1877-1970

Alice Beach föddes i Green Ridge, Missouri. Hon studerade vid St. Louis School of Fine Arts och Arts Students League I New York.

År 1912 startade hon tillsammans med Max Eastman, John Sloan och Art Young den radikala tidskriften The Masses. Alice Beach blev senare tidskriftens bildredaktör och ansvarade för flera av dess omslag.

Alice Beach gifte sig med Charles Winter som var satirtecknare på Pittsburgh Post och stödde hennes kampanj för kvinnlig rösträtt.